1. Home
  2. Texas
  3. Houston
  4. Midtown

Midtown Apartments for Rent - Houston, TX

Spotlight Apartments

10301 Buffalo Speedway, Houston, Texas 77054
110
$1153–$2044
1 Bed$1153–$1371
2 Beds$1513–$1879
3 Beds$2009–$2044
Updated 1 week ago
(832) 478-2920

2700 Travis Street, Houston, Texas 77006
$1209–$2629
Studio$1209–$1599 4 units available now
1 Bed$1279–$1719 10+ units available now
2 Beds$1929–$2629 3 units available now
Updated 7 hours ago
Fresh
(832) 639-0574

3800 Main Houston, Houston, Texas 77002
From $1420
1 BedFrom$1420
2 BedsFrom$2333
(281) 640-3819

2303 Louisiana St, Houston, Texas 77006
$1259–$2649
1 Bed$1259–$1779 10+ units available now
2 Beds$1679–$2649 10+ units available now
Updated 8 hours ago
Fresh
(844) 471-6940

4001 Fannin Street, Houston, Texas 77004
From $915
1 BedFrom$915
2 BedsFrom$1330
3 BedsFrom$2100
Updated 1 week ago
(832) 478-4084

306 McGowen St., Houston, Texas 77006
Pet Friendly
$1340–$2780
1 Bed$1340–$2130 10+ units available now
2 Beds$1930–$2780 4 units available now
Updated 3 days ago
Top RatedFeatured
(832) 604-5172

3603 Chenevert Street, Houston, Texas 77004
$1199–$1649
Updated 12 hours ago
Fresh
(832) 391-8248

2701 Helena St, Houston, Texas 77006
$1495–$2050
2 Beds$1495–$2050 8 units available now
Updated 1 week ago
(346) 800-6801

10 Oak Court, Houston, Texas 77006
$1212–$2995
1 Bed$1212–$2600 7 units available now
2 Beds$1714–$2995 6 units available now
Updated 4 days ago
(832) 408-5925

302 Gray Street, Houston, Texas 77002
$1040–$2915
Studio$1040–$1835 10+ units available now
1 Bed$1200–$2375 10+ units available now
2 Beds$1605–$2915 6 units available now
Updated 10 hours ago
Fresh
(832) 604-2835

301 St Joseph Pkwy, Houston, Texas 77002
$1099–$2029
Studio$1099–$1519 10 units available now
1 Bed$1309–$1629 10+ units available now
2 Beds$1549–$2029 10+ units available now
Updated 6 hours ago
Fresh
(832) 639-0594

230 West Alabama, Houston, Texas 77006
From $995
StudioFrom$995 1 unit available now
1 BedFrom$1300 1 unit available now
2 BedsPlease Call
Updated 10 hours ago
Top RatedFresh
(832) 916-4253

1825 San Jacinto St, Houston, Texas 77002
From $1394
StudioFrom$1394
1 BedFrom$1650
2 BedsFrom$2713
(281) 815-4543

1725 Main Street, Houston, Texas 77002
From $1264
Studio$1264–$1710 10+ units available now
Updated 20 hours ago
(877) 989-1329

1711 Caroline St, Houston, Texas 77002
$1375–$2865
1 Bed$1375–$2135 10+ units available now
2 Beds$2655–$2865 10+ units available now
Featured
(346) 800-6417

1625 Main St., Houston, Texas 77002
From $1150
Studio$1150–$1920
1 BedFrom$1245
2 Beds$1935–$3365
3 Beds$2575–$3785
Updated 10 hours ago
Fresh
(281) 720-7224

1617 Fannin, Houston, Texas 77002
From $973
Updated 12 hours ago
FreshFeatured
(281) 571-7597

510 Richmond Avenue, Houston, Texas 77006
$1160–$2685
1 Bed$1160–$2405 10+ units available now
2 Beds$1540–$2685 6 units available now
Updated 10 hours ago
Fresh
(281) 374-2770

1025 Saulnier Street, Houston, Texas 77019
From $600
1 BedFrom$600
2 BedsFrom$900
Updated 1 week ago
(281) 730-8013

1200 Smith St Ste 1600, Houston, Texas 77002
$1050–$3000
Studio$1050–$1150 2 units available now
1 Bed$1100–$2000 6 units available now
2 Beds$1450–$3000 4 units available now
(713) 401-3716

4 Chelsea Boulevard, Houston, Texas 77006
From $1845
1 Bed$1845–$2715 10+ units available now
3 Beds$5005–$11900 6 units available now
Updated 12 hours ago
Fresh
(844) 852-5557

4503 Montrose, Houston, Texas 77006
$750–$9450
Studio$750–$1700 2 units available now
1 Bed$775–$4150 5 units available now
2 Beds$1025–$9450 6 units available now
(713) 300-9674

945 Mckinney St, Houston, Texas 77002
$850–$13083
1 Bed$850–$1400
2 Beds$1000–$6200
3 Beds$1300–$13083
(281) 849-8780

919 Gillette St, Houston, Texas 77019
$1320–$2950
1 Bed$1320–$2704 10+ units available now
2 Beds$2241–$2950 10+ units available now
Updated 20 hours ago
(281) 616-3214

1111 Rusk St, Houston, Texas 77002
$1654–$4038
1 Bed$1654–$3405
2 Beds$2519–$4038
(713) 714-3421

2210 West Dallas, Houston, Texas 77019
From $999
1 Bed$999–$1527
2 BedsFrom$1459
3 Beds$1999–$2350
Updated 4 days ago
(832) 497-5706

909 Texas Avenue, Houston, Texas 77002
From $1913
StudioPlease Call
1 BedFrom$1913
2 BedsPlease Call
3 BedsPlease Call
Updated 6 days ago
Featured
(346) 251-0279

1423 Texas Avenue, Houston, Texas 77002
$1550–$6965
Studio$1550–$1925
1 Bed$1885–$3035
2 Beds$3210–$4420
3 Beds$6170–$6965
Featured
(346) 800-5318

610 Saint Emanuel St., Houston, Texas 77003
$1165–$2401
1 Bed$1165–$1899 10+ units available now
2 Beds$1505–$2401 10+ units available now
Updated 8 hours ago
FreshFeatured
(832) 408-5777

409 Travis Street, Houston, Texas 77002
$1680–$10450
Studio$1680–$2020 10+ units available now
1 Bed$2570–$3900 10+ units available now
2 Beds$4070–$7975 10+ units available now
Updated 1 week ago
Featured
(346) 235-0054

1615 Hermann Drive, Houston, Texas 77004
From $1180
2 Beds$1451–$7384 10+ units available now
Updated 15 hours ago
Fresh
(832) 478-2649

777 Preston Street, Houston, Texas 77002
$1827–$18737
Studio$1827–$2027
1 Bed$2157–$3907 10+ units available now
2 Beds$4077–$13222 10+ units available now
3 Beds$5657–$18737 7 units available now
Updated 1 day ago
Featured
(844) 689-8249

2424 Capitol Street, Houston, Texas 77003
Please Call
StudioPlease Call
1 BedPlease Call
2 BedsPlease Call
(281) 975-0914

3 Hermann Museum CircleDr, Houston, Texas 77004
From $1100
Updated 1 day ago
Featured
(832) 604-5181

4310 Dunlavy, Houston, Texas 77006
From $1450
1 BedFrom$1450
2 BedsPlease Call
Updated 1 week ago
Featured
(281) 374-2801

3003 Memorial Ct, Houston, Texas 77007
Pet Friendly
$1296–$2822
1 Bed$1296–$1889 10+ units available now
2 Beds$1620–$2820 10+ units available now
3 Beds$2076–$2822 5 units available now
Updated 1 day ago
(281) 698-3979

2505 Washington Avenue, Houston, Texas 77007
$618–$1665
1 Bed$618–$1145
2 Beds$740–$1324 1 unit available now
3 Beds$847–$1665
Updated 1 week ago
(713) 292-0525

2929 Allen Pkwy Ste 200, Houston, Texas 77019
$975–$3100
1 Bed$975–$1950 4 units available now
2 Beds$1450–$3100 4 units available now
3 Beds$2100–$2300 1 unit available now
(832) 900-5437

1920 West Gray Street, Houston, Texas 77019
$1055–$2340
1 Bed$1055–$1185 4 units available now
2 Beds$2120
3 Beds$2340
(713) 659-0345
Pet Friendly
From $1182
Updated 10 hours ago
FreshFeatured
(281) 809-4853

2104 Canal Place, Houston, Texas 77003
$720–$1990
1 Bed$720–$1260
2 Beds$866–$1820 3 units available now
3 Beds$1003–$1990
Updated 10 hours ago
Fresh
(832) 604-5718

1919 West Main, Houston, Texas 77098
$899–$1200
1 Bed$899–$979 3 units available now
2 Beds$1099–$1200 2 units available now
Updated 3 days ago
(832) 478-2974

425 Emerson, Houston, Texas 77006
(866) 882-0428

3520 Garrott, Houston, Texas 77006
(877) 586-0821
$SlideshowSQ.FT