Apartment Guide

Atlanta University Center Apartments for Rent - Atlanta, GA

The Villages at Castleberry Hill

600 Greensferry Ave SW, Atlanta, Georgia 30314
$715+
1 Bed$715+
2 Beds$800+
3 Beds$900+
Current Rent Specials
(678) 814-1081

Castleberry Hill

180 Northside Dr SW, Atlanta, Georgia 30313
$1,293+
1 Bed$1,293+
2 Beds$1,500+
Current Rent Specials
(678) 814-1037

Castleberry Hill

170 Northside Dr SW, Atlanta, Georgia 30313
$912+
1 Bed$912+
2 Beds$1,232+
Current Rent Specials
(404) 719-5650
Write A Review
What would you tell others about your current residence?
Add Your Review

Castleberry Hill

450 Stonewall St SW, Atlanta, Georgia 30313
$788+
Studio$788+
1 Bed$990+
2 Beds$1,287+
3 Beds$2,375+
Current Rent Specials
(678) 814-1075

Mechanicsville

565 Wells St SW, Atlanta, Georgia 30312
Please Call
1 BedPlease Call
2 BedsPlease Call
3 BedsPlease Call
Current Rent Specials
(470) 440-8129

Vine City

55 Maple Street NW, Atlanta, Georgia 30314
$1,040+
1 Bed$1,040+
2 Beds$1,090+
3 Beds$1,240
Current Rent Specials
Updated 2 days ago
(404) 260-0325

Mechanicsville

520 Fulton St SW, Atlanta, Georgia 30312
Please Call
1 BedPlease Call
2 BedsPlease Call
3 BedsPlease Call
Current Rent Specials
(470) 705-5417

Mechanicsville

500 McDaniel St SW, Atlanta, Georgia 30312
Please Call
1 BedPlease Call
2 BedsPlease Call
3 BedsPlease Call
Current Rent Specials
(470) 440-3208

West End

835 Oglethorpe Ave Sw, Atlanta, Georgia 30310
Pet Friendly
$957+
(7 Ratings)
1 Bed$957+
Coupon & Current Rent Specials
Updated 2 days ago
(404) 662-3397

Pittsburgh

675 Metropolitan Pkwy SW, Atlanta, Georgia 30310
$1,850+
2 Beds$1,850+
3 Beds$2,800+
Current Rent Specials
(678) 973-1139

West End

717 Lee Street Southwest, Atlanta, Georgia 30310
$945+
1 Bed$945+
2 Beds$999+
Current Rent Specials
(470) 253-9671

English Avenue

370 Northside Drive NW, Atlanta, Georgia 30318
$997+
(21 Ratings)
Studio$997
1 Bed$1,077+
2 Beds$1,288+Only 1 unit left
3 Beds$1,733+Only 1 unit left
Current Rent Specials
Updated 2 days ago
(404) 836-4608

Downtown

50 Peachtree St NW, Atlanta, Georgia 30303
$975+
Studio$975+
1 Bed$1,200+
2 Beds$1,600+
Current Rent Specials
(404) 975-4344

Peachtree Center

171 Auburn Avenue NE, Atlanta, Georgia 30303
$1,150+
1 Bed$1,150+
2 Beds$1,499+
Current Rent Specials
Updated 6 days ago
(470) 705-6949

Capitol Gateway

89 Woodward Ave SE, Atlanta, Georgia 30312
$1,100+
1 Bed$1,100+
2 Beds$1,340+
3 Beds$1,845+
Current Rent Specials
(678) 814-1076

Marietta Street Artery

768 Marietta Street Northwest, Atlanta, Georgia 30318
$1,350+
Studio$1,375+
1 Bed$1,350+
2 Beds$1,500+
Current Rent Specials
(404) 973-0339

Centennial Hill

526 Centennial Olympic Park Drive, Atlanta, Georgia 30313
Pet Friendly
$872+
1 BedPlease Call
2 Beds$872+Only 1 unit left
3 BedsPlease Call
Current Rent Specials
Updated 2 days ago
(404) 448-4978

SoNo

1 Baltimore Pl NW, Atlanta, Georgia 30308
$1,800+
1 Bed$1,800+
2 Beds$2,500+
Current Rent Specials
(470) 427-2957

Peachtree Center

250 Piedmont Ave, Atlanta, Georgia 30308
$1,365+
(71 Ratings)
1 Bed$1,365+
2 Beds$1,982+
Current Rent Specials
Updated 17 hours ago
FreshFeatured
(404) 836-4579

Marietta Street Artery

950 Marietta St NW, Atlanta, Georgia 30318
$961+
Studio$961+
1 Bed$1,181+
2 Beds$1,626+
3 Beds$2,400+
Current Rent Specials
(678) 973-1134

Marietta Street Artery

935 Marietta St NW, Atlanta, Georgia 30318
$996+
Studio$996+
1 Bed$1,180+
2 Beds$1,605+
Current Rent Specials
(404) 855-2167

Grant Park

301 Memorial Drive Southeast, Atlanta, Georgia 30312
$1,175+
Studio$1,175+
1 Bed$1,200+
2 Beds$1,649+
Current Rent Specials
(404) 267-6216

Grant Park

300 Martin Luther King Jr Dr SE, Atlanta, Georgia 30312
$1,145+
Studio$1,145+
1 Bed$1,220+
2 Beds$1,695+
Current Rent Specials
(404) 418-7379

Sweet Auburn

115 Hilliard St SE, Atlanta, Georgia 30312
$1,330+
1 Bed$1,330+
2 Beds$1,625+
3 Beds$1,890+
Current Rent Specials
(678) 973-1268

Grant Park

275 Memorial Dr SE, Atlanta, Georgia 30312
$1,223+
Studio$1,223+
1 Bed$1,255+
2 Beds$1,575+
Current Rent Specials
(404) 382-5498

SoNo

549 Peachtree St NE, Atlanta, Georgia 30308
$1,465+
1 Bed$1,465+
2 Beds$1,955+
Current Rent Specials
(404) 476-2534

English Avenue

820 West Marietta St N.W., Atlanta, Georgia 30318
$1,070+
(384 Ratings)
1 Bed$1,070+6 units available
2 Beds$1,426+7 units available
Current Rent Specials
Updated 2 days ago
(866) 630-5620

Home Park

930 Howell Mill Road, Atlanta, Georgia 30318
$1,199+
Studio$1,199+
1 Bed$1,450+
2 Beds$1,915+
3 Beds$2,800+
Current Rent Specials
(404) 836-3542

Peoplestown

222 Tuskegee Street SE, Atlanta, Georgia 30315
$1,285+
2 Beds$1,285+Only 2 units left
3 Beds$1,350+
Current Rent Specials
(470) 240-2647

SoNo

530 Piedmont Ave NE, Atlanta, Georgia 30308
$1,252+
1 Bed$1,252
2 Beds$1,635+
Current Rent Specials
(678) 814-1675

Sweet Auburn

180 Jackson Street NE, Atlanta, Georgia 30312
$1,289+
(53 Ratings)
1 Bed$1,289+
2 Beds$1,659+
Current Rent Specials
Updated 17 hours ago
Fresh
(866) 615-1039

Home Park

1016 Howell Mill Rd, Atlanta, Georgia 30318
$1,133+
Studio$1,133+
1 Bed$1,185+
2 Beds$1,579+
Current Rent Specials
(470) 443-2849

Midtown

131 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308
$1,207+
Studio$1,207+
1 Bed$1,215+
2 Beds$1,777+
4 Beds$3,520+
Current Rent Specials
(470) 819-2596

Midtown

693 Peachtree St NE, Atlanta, Georgia 30308
Please Call
1 BedPlease Call
2 BedsPlease Call
3 BedsPlease Call
Current Rent Specials
Featured
(404) 865-1942

Midtown

710 Peachtree St NE, Atlanta, Georgia 30308
$897+
Studio$897+
1 Bed$920+
2 Beds$1,233+
Current Rent Specials
(404) 334-2768

Average Rent in Atlanta University Center, Atlanta, GA

  • Studio: $1536
  • 1 bedroom: $1357
  • 2 bedrooms: $1683
  • 3 bedrooms: $1851