Apartment Guide

Condos for rent in Country Glenn, Tucson, AZ

Keeling

2844 N Los Altos, Tucson, Arizona 85705
$625
2 Beds$625
Current Rent Specials
(844) 460-7658

Keeling

2840 N Los Altos, Tucson, Arizona 85705
$625
2 Beds$625
Current Rent Specials
(844) 460-7657

Garden District

1620 N Columbus Boulevard, Tucson, Arizona 85712
$725
2 Beds$725
Current Rent Specials
Updated 7 days ago
(844) 616-2421

Garden District

1614 N Columbus Boulevard, Tucson, Arizona 85712
$725
2 Beds$725
Current Rent Specials
(844) 302-8421

Average Rent in Country Glenn, Tucson, AZ

  • Studio: $618
  • 1 bedroom: $806
  • 2 bedrooms: $1022
  • 3 bedrooms: $1257