Apartments Found:30

  1. Home
  2. Texas
  3. San Antonio

Furnished Apartments for Rent in San Antonio, Texas

Spotlight Apartments

8823 Dugas Rd, San Antonio, Texas 78251
130
$1015–$1850
1 Bed$1015–$1345
2 Beds$1525–$1850
3 Beds$1625–$1675
(210) 960-8766

16333 Vance Jackson Rd, San Antonio, Texas 78257
$1021–$2502
1 Bed$1021–$1664 10+ units available now
2 Beds$1880–$2038 10+ units available now
3 Beds$2243–$2502 10+ units available now
Updated 1 day ago
(844) 632-1209

6933 Borderbrook Drive, San Antonio, Texas 78238
$612–$1663
Studio$612–$712
1 Bed$705–$912 10+ units available now
2 Beds$922–$1462 10+ units available now
3 Beds$1229–$1663 1 unit available now
Updated 12 hours ago
Fresh
(210) 526-9917

17655 Henderson Pass, San Antonio, Texas 78232
$855–$1849
1 Bed$855–$1114 7 units available now
2 Beds$1115–$1444 7 units available now
3 Beds$1422–$1849 2 units available now
Updated 12 hours ago
Fresh
(210) 526-9961

5039 Hamilton Wolfe Rd, San Antonio, Texas 78229
$1059–$1674
1 Bed$1059–$1352 10+ units available now
2 Beds$1516–$1674 10+ units available now
Updated 12 hours ago
FreshFeatured
(210) 988-9138

3838 Lockhill Selma Road, San Antonio, Texas 78230
$820–$1480
1 Bed$820–$1104 9 units available now
2 Beds$1231–$1480 3 units available now
Updated 12 hours ago
Fresh
(210) 556-1051

16505 La Cantera Pkwy, San Antonio, Texas 78256
$961–$1926
1 Bed$961–$1222 6 units available now
2 Beds$1175–$1778 5 units available now
3 Beds$1586–$1926 1 unit available now
Updated 12 hours ago
Fresh
(210) 526-9920

13903 Babcock Road, San Antonio, Texas 78249
College
From $539
2 BedsFrom$599
3 BedsFrom$619
4 BedsFrom$539
Updated 1 week ago
(210) 907-8964

9914 W. Military Drive, San Antonio, Texas 78251
Pet Friendly
$820–$2528
1 Bed$820–$1126 8 units available now
2 Beds$918–$1354 10+ units available now
3 Beds$1398–$2528 3 units available now
Updated 21 hours ago
Featured
(210) 556-1184

1818 Rogers Road at Military Drive W, San Antonio, Texas 78251
$821–$1967
1 Bed$821–$1094 10+ units available now
2 Beds$1215–$1510 8 units available now
3 Beds$1516–$1967 8 units available now
Updated 12 hours ago
Fresh
(210) 305-4729

17635 Henderson Pass, San Antonio, Texas 78232
$821–$1817
1 Bed$821–$1161 7 units available now
2 Beds$1094–$1404 8 units available now
3 Beds$1379–$1817 7 units available now
Updated 1 day ago
(210) 526-9952

8722 Cinnamon Creek Dr, San Antonio, Texas 78240
Pet Friendly
$560–$1650
Studio$560–$1650
1 Bed$789–$1295
2 Beds$1250–$1335
3 Beds$1280
Updated 20 hours ago
(210) 556-3593

7207 Snowden Road, San Antonio, Texas 78240
Corporate
$595–$2100
1 Bed$595–$2100
2 Beds$875–$1405
Updated 20 hours ago
(210) 996-2835

5114 Medical Dr, San Antonio, Texas 78229
From $837
Studio$837–$1010 1 unit available now
1 BedFrom$1063 10 units available now
2 Beds$1457–$1895 5 units available now
Updated 1 day ago
(210) 556-1086

19414 Babcock Road, San Antonio, Texas 78255
$1095–$2285
1 Bed$1095–$1415 1 unit available now
2 Beds$1575–$1995 10+ units available now
3 Beds$1950–$2285 3 units available now
Updated 5 days ago
Top Rated
(210) 987-3114

9830 Camino Villa, San Antonio, Texas 78254
$755–$1324
1 Bed$755–$850
2 Beds$975–$1094
3 Beds$1249–$1324
(210) 504-1380

5565 Mansions Bluffs, San Antonio, Texas 78245
$1029–$3114
1 Bed$1029–$1487 10+ units available now
2 Beds$1259–$2162 3 units available now
3 Beds$1746–$3114 2 units available now
4 Beds$2055–$2601 3 units available now
Updated 6 hours ago
Fresh
(855) 358-1314

1983 Oakwell Farms Pkwy, San Antonio, Texas 78218
$815–$1215
1 Bed$815–$1048 10+ units available now
2 Beds$1016–$1215 10+ units available now
Updated 1 day ago
(210) 920-3969

16505 Lookout Hollow Circle, Selma, Texas 78154
$837–$1445
1 Bed$837–$910
2 Beds$1025–$1220
3 Beds$1405–$1445
Updated 5 days ago
(210) 672-4581

2727 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258
$939–$2338
1 Bed$939–$1172 10+ units available now
2 Beds$1307–$1522 10 units available now
3 Beds$1886–$2338 5 units available now
Updated 14 hours ago
Fresh
(210) 600-9565

7733 Louis Pasteur Dr, San Antonio, Texas 78229
$1024–$2139
Studio$1800
1 Bed$1024–$1366 4 units available now
2 Beds$1294–$1627 5 units available now
3 Beds$1734–$2139
Updated 1 day ago
(210) 987-2303
$SlideshowSQ.FT